Lokalplan 0257

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig- og erhvervsområde ved Grenåvej/Åmarksvej i Egå
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0257 - Bolig- og erhvervsområde ved Grenåvej/Åmarksvej i Egå

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (12.08.87 - 14.09.87) 
  Byrådets 1. behandling (16.09.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.10.87 - 16.12.87) 
  Byrådets 2. behandling (18.05.88) 
  Offentliggjort (01.06.88) 
  Tinglysning (23.08.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.