Lokalplan 0258

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Offentligt område ved Læssøesgade, Aarhus
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0258 - Offentligt område ved Læssøesgade, Aarhus

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (24.06.87 - 03.08.87) 
  Byrådets 1. behandling (12.08.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.08.87 - 26.10.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.02.88 - 22.02.88) 
  Byrådets 2. behandling (10.02.88 - 09.03.88) 
  Offentliggjort (13.04.88) 
  Tinglysning (23.06.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.