Lokalplan 0260

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Damvej i Sabro
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0260 - Erhvervsområde ved Damvej i Sabro

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (18.09.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.10.85 - 28.11.85) 
  Byrådets 2. behandling (28.05.86) 
  Offentliggjort (13.07.86) 
  Tinglysning (19.09.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.