Lokalplan 0262

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0262 - Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (29.10.86 - 11.11.86) 
  Byrådets 1. behandling (19.11.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.12.86 - 18.02.87) 
  Byrådets 2. behandling (03.06.87) 
  Offentliggjort (08.07.87) 
  Tinglysning (19.10.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.