Lokalplan 0263

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0263 - Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (18.06.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.08.86 - 09.10.86) 
  Byrådets 2. behandling (10.12.86) 
  Offentliggjort (11.03.87) 
  Tinglysning (28.04.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.