Lokalplan 0264

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tousvej - Åbyvej i Åby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0264 - Boligområde ved Tousvej - Åbyvej i Åby

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.10.85 - 28.10.85) 
  Byrådets 1. behandling (06.11.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.11.85 - 23.01.86) 
  Byrådets 2. behandling (19.03.86) 
  Offentliggjort (21.05.86) 
  Tinglysning (25.05.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.