Lokalplan 0265

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (19.06.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.08.85 - 09.10.85) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.11.85 - 09.12.85) 
  Byrådets 2. behandling (18.12.85) 
  Offentliggjort (06.08.86) 
  Tinglysning (26.02.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.