Lokalplan 0265t

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (15.05.91) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.06.91 - 28.08.91) 
  Byrådets 2. behandling (06.11.91) 
  Offentliggjort (18.12.91) 
  Tinglysning (31.01.92) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.