Lokalplan 0266

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til lager-, entreprenør- og vognmandsvirksomhed ved Trueholmvej i True, Brabrand



 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (19.03.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (23.04.86 - 19.06.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (03.09.86 - 29.09.86) 
  Byrådets 2. behandling (29.10.87) 
  Offentliggjort (28.01.87) 
  Tinglysning (03.03.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.