Lokalplan 0267

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bypark i Tilst




Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0267 - Bypark i Tilst

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (24.02.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.03.88 - 04.05.88) 
  Byrådets 2. behandling (05.10.88) 
  Offentliggjort (09.11.88) 
  Tinglysning (30.12.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.