Lokalplan 0269

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


150 kV højspændingsledning Mollerup-Trige
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0269 - 150 kV højspændingsledning Mollerup-Trige

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (11.06.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.08.86 - 09.10.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.03.87 - 13.04.87) 
  Byrådets 2. behandling (22.04.87) 
  Offentliggjort (20.05.87) 
  Tinglysning (04.08.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.