Lokalplan 0270

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Aarhus Havn. Udvidelse af containerhavnen
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0270 - Aarhus Havn. Udvidelse af containerhavnen

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (21.08.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.09.85 - 14.11.85) 
  Byrådets 2. behandling (15.01.86) 
  Offentliggjort (14.05.86) 
  Tinglysning (05.04.90) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.