Lokalplan 0271

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tæt-lavt boligområde ved Tranbjerg Hovedgade i Tranbjerg
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0271 - Tæt-lavt boligområde ved Tranbjerg Hovedgade i Tranbjerg

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (23.10.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.11.85 - 16.01.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.05.86 - 12.06.86) 
  Byrådets 2. behandling (25.06.86) 
  Offentliggjort (29.10.86) 
  Tinglysning (09.01.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.