Lokalplan 0272

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Elstedvej i Elsted
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0272 - Boligområde ved Elstedvej i Elsted

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (15.01.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.02.86 - 10.04.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.10.86 - 08.12.86) 
  Byrådets 2. behandling (17.12.86) 
  Offentliggjort (25.02.87) 
  Tinglysning (23.04.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.