Lokalplan 0273

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Vejlby Plejehjem
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0273 - Udvidelse af Vejlby Plejehjem

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (27.11.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.12.85 - 12.02.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (16.04.86 - 26.05.86) 
  Byrådets 2. behandling (18.06.86) 
  Offentliggjort (20.08.86) 
  Tinglysning (22.09.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.