Lokalplan 0274

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Aarhus Havn. Nyt havneområde i Østhavnen
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0274 - Aarhus Havn. Nyt havneområde i Østhavnen

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (15.01.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.03.86 - 01.05.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.10.86 - 24.11.86) 
  Byrådets 2. behandling (10.12.86) 
  Offentliggjort (04.03.87) 
  Tinglysning (05.04.90) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.