Lokalplan 0276

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0276 - Boligområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg

 

Tidslinje

  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.05.86 - 10.07.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (03.09.86 - 29.09.86) 
  Byrådets 2. behandling (08.10.86) 
  Offentliggjort (04.02.87) 
  Tinglysning (03.08.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.