Lokalplan 0277

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde og grønt område ved Rødlundvej i Harlev-Framlev 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (11.02.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.02.87 - 22.04.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (12.08.87 - 14.09.87) 
  Byrådets 2. behandling (16.09.87) 
  Offentliggjort (14.10.87) 
  Tinglysning (13.11.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.