Lokalplan 0277t

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tillæg: Ombytning af et boligområde og et område til offentlige formål i lokalplan nr. 277 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (04.06.97) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.06.97 - 27.08.97) 
  Byrådets 2. behandling (01.10.97) 
  Offentliggjort (05.11.97) 
  Tinglysning (03.12.97) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.