Lokalplan 0279

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Offentligt område og boligområde ved Skæring Havvej og Skæring Sandager i Skæring 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (18.05.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.06.88 - 27.07.88) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.11.88 - 21.11.88) 
  Byrådets 2. behandling (07.12.88) 
  Offentliggjort (28.12.88) 
  Tinglysning (28.02.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.