Lokalplan 0280

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde samt offentligt torv ved Hovedgaden i Brabrand 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (16.04.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.05.86 - 17.07.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.10.86 - 14.10.86) 
  Byrådets 2. behandling (29.10.86) 
  Offentliggjort (21.01.87) 
  Tinglysning (24.03.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.