Lokalplan 0281

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Østhavnsvej, Aarhus
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0281 - Erhvervsområde ved Østhavnsvej, Aarhus

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (15.01.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.01.86 - 20.03.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.05.86 - 16.06.86) 
  Byrådets 2. behandling (14.05.86 - 25.06.86) 
  Offentliggjort (12.11.86) 
  Tinglysning (28.11.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.