Lokalplan 0282

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområder og offentligt område i Sabro
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0282 - Boligområder og offentligt område i Sabro

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (24.02.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.03.88 - 04.05.88) 
  Byrådets 2. behandling (10.08.88) 
  Offentliggjort (28.09.88) 
  Tinglysning (31.10.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.