Lokalplan 0284

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde m.m. ved Bushøjvej i Skåde
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0284 - Boligområde m.m. ved Bushøjvej i Skåde

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (03.12.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.01.87 - 11.03.87) 
  Byrådets 2. behandling (17.06.87) 
  Offentliggjort (02.09.87) 
  Tinglysning (14.10.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.