Lokalplan 0285

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Eksisterende boligområde syd for Edwin Rahrs Vej og vest for Hejredalsvej, Brabrand Gjellerup 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (03.09.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.10.86 - 03.12.86) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (16.09.87 - 14.10.87) 
  Byrådets 2. behandling (04.11.87) 
  Tinglysning (28.12.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.