Lokalplan 0286

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (05.11.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.12.86 - 28.01.87) 
  Byrådets 2. behandling (08.04.87) 
  Offentliggjort (29.04.87) 
  Tinglysning (07.07.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.