Lokalplan 0287

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Eksisterende boligområde Balagervej, Viby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0287 - Eksisterende boligområde Balagervej, Viby

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (25.02.87 - 27.04.87) 
  Byrådets 1. behandling (06.05.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.05.87 - 15.07.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (24.05.89 - 08.08.89) 
  Byrådets 2. behandling (16.08.89) 
  Offentliggjort (06.09.89) 
  Tinglysning (17.10.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.