Lokalplan 0288

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0288 - Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (19.12.90) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.01.91 - 06.03.91) 
  Byrådets 2. behandling (28.05.91) 
  Offentliggjort (31.07.91) 
  Tinglysning (04.09.92) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.