Lokalplan 0289

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tæt/lavt boligområde ved Bredgade i Malling
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0289 - Tæt/lavt boligområde ved Bredgade i Malling

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.10.88) 
  Byrådets 1. behandling (17.10.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (23.11.88 - 18.01.89) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (16.08.89 - 21.08.89) 
  Byrådets 2. behandling (30.08.89) 
  Offentliggjort (20.09.89) 
  Tinglysning (08.11.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.