Lokalplan 0290

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Elsdyrvej og Elmehøjvej i Skåde
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0290 - Boligområde mellem Elsdyrvej og Elmehøjvej i Skåde

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (05.11.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.12.86 - 29.01.87) 
  Ændringsforslag i nabohøring (30.04.87 - 13.05.87) 
  Byrådets 2. behandling (07.10.87) 
  Offentliggjort (04.11.87) 
  Tinglysning (17.12.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.