Lokalplan 0291

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tingskov Alle i Tranbjerg
Dokumenter

Supplerende deklaration lokalplan nr. 291

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0291 - Boligområde ved Tingskov Alle i Tranbjerg

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.12.86 - 12.01.87) 
  Byrådets 1. behandling (03.12.86 - 28.01.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.02.87 - 15.04.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (12.08.87 - 31.08.87) 
  Byrådets 2. behandling (16.09.87) 
  Offentliggjort (07.10.87) 
  Tinglysning (08.02.90) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.