Lokalplan 0292

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Jarlsmindevej i Stavtrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0292 - Boligområde ved Jarlsmindevej i Stavtrup

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.05.87 - 01.06.87) 
  Byrådets 1. behandling (03.06.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (17.06.87 - 01.09.87) 
  Byrådets 2. behandling (13.01.88) 
  Offentliggjort (02.03.88) 
  Tinglysning (16.03.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.