Lokalplan 0293

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde og offentligt rekreativt område ved Indelukket i Elsted
Dokumenter

Supplerende deklaration til lokalplan nr. 293
Deklaration om vejudlæg
Deklaration til sikring af bebyggelsesplan Område III

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (10.12.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.01.87 - 11.03.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (02.09.87 - 28.09.87) 
  Byrådets 2. behandling (07.10.87) 
  Offentliggjort (25.11.87) 
  Tinglysning (10.02.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.