Lokalplan 0294

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Aarhus Fiskeri- og Lystbådehavn
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0294 - Udvidelse af Aarhus Fiskeri- og Lystbådehavn

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (17.06.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.07.87 - 09.09.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.03.88 - 15.08.88) 
  Byrådets 2. behandling (31.08.88) 
  Offentliggjort (01.02.89) 
  Tinglysning (16.03.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.