Lokalplan 0295

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Landsbyen Kasted
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0295 - Landsbyen Kasted

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (07.10.87 - 09.11.87) 
  Byrådets 1. behandling (18.11.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.12.87 - 03.02.88) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (01.06.88 - 13.06.88) 
  Byrådets 2. behandling (15.06.88) 
  Offentliggjort (20.07.88) 
  Tinglysning (30.09.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.