Lokalplan 0296

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Randersvej og Kastaniegade på Christiansbjerg 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (29.03.89) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.04.89 - 14.06.89) 
  Byrådets 2. behandling (30.09.92) 
  Offentliggjort (25.11.92) 
  Tinglysning (23.12.92) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.