Lokalplan 0297

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Slet Møllevej i Bjøstrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0297 - Erhvervsområde ved Slet Møllevej i Bjøstrup

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (02.12.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.12.87 - 15.02.88) 
  Byrådets 2. behandling (01.06.88) 
  Offentliggjort (13.07.88) 
  Tinglysning (18.08.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.