Lokalplan 0298

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Elverdalsvej i Højbjerg
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0298 - Boligområde ved Elverdalsvej i Højbjerg

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (29.10.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.11.86 - 21.01.87) 
  Byrådets 2. behandling (25.03.87) 
  Offentliggjort (22.04.87) 
  Tinglysning (23.06.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.