Lokalplan 0299

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tålforvej og Skæring Strandvej i Egå
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0299 - Boligområde ved Tålforvej og Skæring Strandvej i Egå

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (05.11.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.12.86 - 28.01.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.05.87 - 19.06.87) 
  Byrådets 2. behandling (24.06.87) 
  Offentliggjort (19.08.87) 
  Tinglysning (01.10.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.