Lokalplan 0300

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0300 - Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (20.05.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.06.87 - 29.07.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (24.02.88 - 29.02.88) 
  Byrådets 2. behandling (09.03.88) 
  Offentliggjort (13.04.88) 
  Tinglysning (01.08.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.