Lokalplan 0304

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Lægårdsvej i Lystrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0304 - Erhvervsområde ved Lægårdsvej i Lystrup

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (23.03.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.04.88 - 08.06.88) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (05.10.88 - 24.10.88) 
  Byrådets 2. behandling (09.11.88) 
  Offentliggjort (07.12.88) 
  Tinglysning (13.01.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.