Lokalplan 0305

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde mellem Vejlbjergvej og Viengevej i Vejlby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0305 - Erhvervsområde mellem Vejlbjergvej og Viengevej i Vejlby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (25.02.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.03.87 - 13.05.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (02.09.87 - 14.09.87) 
  Byrådets 2. behandling (07.10.87) 
  Offentliggjort (02.12.87) 
  Tinglysning (04.01.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.