Lokalplan 0311

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Området mellem Domkirken og Nørreport
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0311 - Området mellem Domkirken og Nørreport

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (19.11.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.01.87 - 11.03.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.06.87 - 14.09.87) 
  Byrådets 2. behandling (07.10.87) 
  Offentliggjort (25.11.87) 
  Tinglysning (22.12.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.