Lokalplan 0313

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde og offentligt grønt område ved Marienlystvej i Tilst 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.02.87 - 11.05.87) 
  Byrådets 1. behandling (11.02.87 - 20.05.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.06.87 - 05.08.87) 
  Byrådets 2. behandling (16.12.87) 
  Offentliggjort (24.02.88) 
  Tinglysning (05.07.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.