Lokalplan 0321

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Grovvarevirksomhed ved Mejlbyvej/Grimsbrovej i Bendstrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0321 - Grovvarevirksomhed ved Mejlbyvej/Grimsbrovej i Bendstrup

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (19.12.86 - 05.01.87) 
  Byrådets 1. behandling (14.01.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.02.87 - 08.04.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (02.12.87 - 07.12.87) 
  Byrådets 2. behandling (16.12.87) 
  Offentliggjort (20.01.88) 
  Tinglysning (16.02.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.