Lokalplan 0324

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Parcelhusområde ved Fuldenvej i Beder
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0324 - Parcelhusområde ved Fuldenvej i Beder

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (20.05.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.06.87 - 29.07.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (18.11.87 - 30.11.87) 
  Byrådets 2. behandling (18.11.87 - 16.12.87) 
  Offentliggjort (03.02.88) 
  Tinglysning (06.10.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.