Lokalplan 0325

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0325 - Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.03.88 - 18.04.88) 
  Byrådets 1. behandling (23.03.88 - 04.05.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.05.88 - 13.07.88) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.11.88 - 21.11.88) 
  Byrådets 2. behandling (14.12.88) 
  Offentliggjort (25.01.89) 
  Tinglysning (20.04.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.