Lokalplan 0326

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0326 - Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (17.12.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.01.87 - 25.03.87) 
  Byrådets 2. behandling (07.12.88) 
  Offentliggjort (19.04.89) 
  Tinglysning (29.06.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.