Lokalplan 0329

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Hørhavevej i Skåde Bakker
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0329 - Boligområde ved Hørhavevej i Skåde Bakker

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (25.02.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.03.87 - 29.04.87) 
  Byrådets 2. behandling (19.08.87) 
  Offentliggjort (30.09.87) 
  Tinglysning (10.12.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.