Lokalplan 0330

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområdet "Frydenslund" ved Skanderborgvej i Viby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0330 - Erhvervsområdet "Frydenslund" ved Skanderborgvej i Viby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (12.08.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.08.87 - 21.10.87) 
  Byrådets 2. behandling (23.03.88) 
  Offentliggjort (20.04.88) 
  Tinglysning (22.06.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.